Svetleće led trake, kao savremeno tehnološko rešenje, pored unapređenih efekta osvetljenja i svetlosti uopšte, pružaju i mogućnost unapređena u tehničkim rešenjima, uključujući i kod instaliranja, pogotovo kada su samolepljive i fleksibilne, kao što je kod ovog modela proizvoda. Same diode su zalemljene neposredno na traku i time se omogućava da se svetlosne linije mogu kreirati prema dimenzijama po Vašem izboru.